Realizirani projekti

Mesni center

Novo mesto

Objekt ima dominantno lego ob prihodu s križišča na Belokranjsko cesto.

opis projekta

Objekt ima dominantno lego ob prihodu s križišča na Belokranjsko cesto. Lahka dostopnost in okolica – center SPAR, bencinska črpalka in velika koncentracija ljudi v sistemu Revoz dajejo območju visoko atraktivnost za prodajne programe. Objekt ima samo pritlično etažo, v kateri je umeščen trgovski program. V objektu sta dve trgovini – ena je definirana kot prodajalna mesa, druga je izvedena do take faze, da je atraktivna za večjega kupca ali najemnika. Načeloma želi investitor objekt narediti zanimiv za salon pohištva, keramike, morda večjega prodajalca tekstila. Skupaj ima objekt 1172,81 m2 koristnih površin.

Trgovina sistema Mesne industrije Radgona je urejena vključno s fino predpripravo. V trgovino prihajajo mesni polizdelki, iz katerih osebje konfekcionira prodajne artikle. Mesni center je organiziran okrog delovnega prostora, kjer so nanizane hladilnice. Od tod je direkten prehod v sam prodajni prostor. Poleg surovega mesa se prodaja tudi suhomesnate izdelke in sveže pripravljeno pečeno meso. Vhod v mesni center je preko vetrolova na ulični strani objekta.Na isti vetrolov se veže tudi druga trgovina, ki jo določa svetla višina cca 6,0m in omogoča izvedbo medetaže. Trgovini imata dostavo urejeno s hrbtne strani objekta. Pred objektom je urejeno prostorno parkirišče.


IMO-REAL D.O.O., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota :: T: +386 2 53 49 840 :: F: +386 2 53 49 830 :: E: info@imo-real.si | ©2009 IMO-REAL d.o.o.