Realizirani projekti

Stanovanjski kompleks Sončnica

Murska Sobota

Stanovanjski blok je zgrajen kot nadaljevanje uličnega niza ob Gregorčičevi ulici, ki ga je začel vogalni objekt Murafin. Objekt sledi liniji Gregorčičeve ulice in se nato obrne pravokotno, tako da zazidava ustvarja dolgo južno fasado.

opis projekta

Stanovanja
STANOVANJA po velikosti zajemajo razpon od 45,46 m2 do 79,80 m2. V pritličju je šest stanovanj v objektu A, po dva lokala trgovske ali zastopniške dejavnosti v objektih A in B. V prvem nadstropju je 8 stanovanj v objektu A in 3 stanovanja v objektu B, v drugem 8 stanovanj v objektu A in 3 stanovanja v objektu B ter 3 stanovanja v tretjem nadstropju objekta B. V objektu je skupno 31 stanovanj. Opremljena so z vsemi priključki, potrebnimi za sodoben način bivanja. Dve stanovanji je mogoče z razporeditvijo opreme kopalnice in kuhinje prilagoditi bivanju invalidov. Stanovanja v objektu B imajo imajo vzhodno in zahodno osnovno orientacijo, stanovanja v objektu A imajo osnovno orientacijo na jug, spalni prostori so orientirani na sever. Stanovanja so izolirana toplotno, zvočno in proti vlagi. Vsako stanovanje ima ložo, v kleti pripadajočo shrambo in parkirno mesto.

BIVALNI PROSTORI omogočajo optimalno razporeditev notranje opreme, ogrevalna telesa so nameščena tako, da ni zmanjšana izkoriščenost prostorov in da ne ovirajo smotrne izrabe opremljanja prostorov. Prostori so zaščiteni pred soncem z zunanjimi oz. notranjimi senčili.

KUHINJE so zasnovane kot samostojni prostori z navezavo na jedilni in dnevni prostor. Kuhinje imajo vrisan predvideni kuhinjski niz. Označeni so elementi, ki potrebujejo priključevanje na hišne instalacije (prezračevalna instalacija, na katero je mogoče priključiti kuhinjsko napo). Izvedeni so priključki hladne vode za pomivalni stroj, hladne in tople vode za pomivalno korito ter skupni odtok.

SANITARNI PROSTORI so opremljeni skladno z vrisanimi sanitarnimi elementi v komercialnih skicah. Vsi sanitarni prostori imajo talno in stensko keramiko. V kopalnici je vgrajena naslednja oprema:
- umivalnik z enoročno mešalno baterijo,
- WC školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom in desko ter bide,
- kopalna kad z enoročno mešalno baterijo.

Dnevni WC v večjih stanovanjih:
- umivalnik z enoročno mešalno baterijo,
- WC školjka s podometnim izplakovalnim kotličkom in desko.

Skupni prostori
PROSTOR ZA KOLESA IN VOZIČKE je lociran v kletni etaži, dostopen je od zunaj po klančini preko osebnega prehoda.

VHOD: Stanovanja v objektu so dostopna preko dveh vhodov na vzhodni strani iz smeri Gregorčičeve ulice. Pred vhodom se v nadstrešnem delu nahaja naprava za komuniciranje s stanovalci (domofon). Poštni nabiralniki se nahajajo v vetrolovu, ki interni hodnik ločuje od direktnega vpliva zunanjega prostora. V vetrolovu je tudi oglasna deska.

HODNIKI IN DVIGALO: Hodnika objektov A in B z dvoramnim stopniščem služita komunikaciji do stanovanj ter do parkirnih in shranjevalnih prostorov v kleti. Stopnišče je naravno osvetljevano in prezračevano s fasadnimi okni. Hodniki in stopnišče so ogrevani prostori. Vse etaže stanovanjskega objekta povezuje osebno dvigalo z notranjimi merami kabine širine 1.10 m, globine 1.40 m in višine 2.20 m, z nosilnostjo 630 kg oz. 8 oseb, primerno tudi za komunikacijo oviranih oseb.

PROSTOR ZA ČISTILA je v pritličju objektov A in B, opremljen z umivalnikom in trokaderom.

SHRAMBE so v kletnih prostorih in so naravno prezračevane preko prezračevalnih odprtin. Vsaka shramba ima lastno razsvetljavo in električni priključek - vtičnico vezano na števec stanovanja.

PROSTOR ZA ODPADKE je predviden v ograjenem delu zunanje ureditve na severni strani stanovanjskega objekta.

Obdelava in materiali

Objekt je zasnovan potresno varno, nosilno konstrukcijo tvorijo armiranobetonske nosilne stene in monolitne armiranobetonske plošče medetažnih konstrukcij.

STENE med posameznimi stanovanjskimi enotami so armirano betonske izvedbe. Zunanje stene proti ložam so izvedene v toplotnoizoliranih zasteklitvah. Predelne stene v stanovanjih so izvedene v mavčnokartonski konstrukciji z vmesno toplotno in zvočno izolacijo, finalno glajene in pleskane s poldisperzijsko barvo. Stene kopalnic in sanitarij so obložene s keramiko do stropa. Stena v predelu projektiranih kuhinjskih elementov je obložena s pasom keramike (višine 60 cm). Nosilne stene kletnih prostorov so armiranobetonske. Shrambe so deljene s siporex stenami in polnimi kovinskimi vrati.

Stene skupnih prostorov so finalno glajene in opleskane s poldisperzijsko barvo. Stopnišča so pleskana s pralno barvo do izpostavljene višine. Zunanje stene stanovanj so dodatno toplotno in zvočno izolirane proti stopnišču in sosednjemu stanovanju.

STROPOVI so v vseh prostorih izvedeni kot betonske plošče. Stropne površine v stanovanjih so glajene in slikane z belo poldisperzijsko barvo. V kletnih prostorih je strop dodatno toplotno in akustično izoliran z 8 cm slojem toplotne izolacije.

FASADA je na vzhodno, zahodno in severno stran izvedena s toplotno izolacijsko kontaktno fasado tipa jubizol ali podobno z granolan finalnim ometom. Južna fasada objekta A je izvedena v dveh nivojih, lože so zavarovane s slojem kaljenega in tiskanega stekla v sončnih barvah, notranje stene lož proti stanovanjem so izvedene v kvalitetnih zasteklitvah s polnimi parapeti višine 50 cm.

STREHA nad objektu je izvedena po sistemu obrnjene toplotno izolirane strehe s prodcem kot finalnim slojem. Streha je omejeno pohodna za dostop do strešnih zunanjih enot klimatskih naprav. Odvod meteorne vode je preko ogrevanih odtokov v izolirane vertikalne odtočne cevi.

TLAKI posameznih prostorov so izvedeni iz kvalitetnih materialov in sicer:
Vhodni predprostor: nedrsna garnitogres keramika
HodnikiI, stopnišča, vetrolov: nedrsna garnitogres keramika
Kletni skupni prostori in shrambe: finalno obdelana AB plošča
Kabina dvigala: tla granitogres keramika, stene, strop in vrata pa so obložene z barvano pločevino
Bivalni, spalni prostori, kuhinje in hodniki: lakiran hrastov lamelni parket. Robovi so zaključeni z leseno letvijo
Pomožni in sanitarni prostori: keramika
Loggie in terase: nedrsna garnitogres keramika

OKNA in BALKONSKA VRATA so iz visokokvalitetne PVC mase, s prekinjenim toplotnim mostom bele barve na notranji strani. Zasteklitev je dvoslojni termopan. Zunanja senčila nudijo dodatno toplotno izolacijo. Senčila so rolete, na strani dostopnega ganka objekta "A" pa zunanje `aluzije. Zunanje okenske police so iz barvane ALU pločevine, notranje okenske police pa iz z laminatom obdelane vodoodporne iverke.

OGRAJE na oknih in loggiah so iz jeklenih vroče cinkanih profilov v jeklenih vroče cinkanih okvirjih.

VHODNA VRATA v stanovanja so tipska, širine 80 cm, protivlomna, z zvočno in požarno zaščito, okvir je kovinski. Opremljena so s kukalom in varnostno ključavnico, trojnim nasadilom in trojnim zaklepanjem.

NOTRANJA VRATA so lesena, z mediapan masivnimi podboji, svetle širine 80 cm, v beli barvi, z alu kljuko.

VHODNA VRATA v stanovanjski blok in v vetrolovu so aluminijska, zastekljena in opremljena s samozapiralom, s kljuko na notranji strani in sistemskim ključem, ki odpira vse skupne prostore.

GLAVNA VHODNA VRATA so dodatno opremljena z elektromagnetno ključavnico, ki omogoča odpiranje preko domofona. Vrata v kolesarnico so kovinska, polna, opremljena s sistemsko ključavnico.

Komunalni priključni in inštalacije
Objekt je v celoti priključen na mestno komunalno infrastrukturo (vodovodno, kanalizacijsko, elektro, plinsko in telekomunika-cijsko omrežje). Skupni prostori objekta so opremljeni še z varnostno razsvetljavo, vgrajenimi požarnimi hidranti in ročnimi gasilnimi aparati.

Hišne ištalacije
OGREVANJE in priprava tople sanitarne vode je centralna v plinski kotlovnici. Vsako stanovanje predstavlja svojo grelno enoto z ločenimi meritvami porabe energije v omarici locirani pri vhodu. Ogrevalna telesa v stanovanjih so panelni radiatorji. Merilna mesta porabe tople in hladne vode so v zgoraj omenjenih omaricah, kjer se meri tudi poraba ogrevne vode.

PREZRAČEVANJE KOPALNIC in WC-jev je izvedeno prisilno z ventilatorjem. Za potrebe priklopa kuhinjske nape je predvideno mesto nad kuhalno ploščo z odvodom v vertikalni jašek. Ostali prostori se prezračujejo naravno preko oken in vrat.

MERILNA MESTA električne energije so v skupnih jaških na hodniku posamezne etaže izvedena tako, da ima vsako stanovanje svoje merilno mesto.

PRIPRAVA RAZSVETLJAVE je izvedena skladno s projektirano opremo in omogoča direktno in indirektno osvetlitev vseh prostorov.

Univerzalni telekomunikacijski priključek (UTP), ki omogoča priključevanja telefona ali računalniške povezave, je v vsakem stanovanju na več lokacijah.

TV priključek je kabelski, kar omogoča kvalitetno sprejemanje TV signala in pestro izbiro programov.

DOMOFON je povezan s centralnim pozivnim mestom pri vhodih v objekt.

Zunanja ureditev
Pločnik ob Gregorčičevi ulici je asfaltiran, dostop do vhoda je utrjen in tlakovan. Dvorišče je asfaltirano, južni vrt je zazelenjen z zatravitvijo in zasaditvijo dreves. Dovozna cesta omogoča dostop intervencijskim vozilom do objekta.


IMO-REAL D.O.O., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota :: T: +386 2 53 49 840 :: F: +386 2 53 49 830 :: E: info@imo-real.si | ©2009 IMO-REAL d.o.o.