Novi projekti

Poslovno stanovanjski kompleks Urbani center

Murska Sobota

Območje obdelave je omejeno z Zvezno ulico na severu, s Slomškovo na jugu in asfaltno ploščadjo avtobusne postaje na vzhodu.

opis projekta

Murska Sobota v zadnjih letih doživlja razmah urbanih aktivnosti in mora za ohranjanje konkurenčnosti v primerjavi s sosednjimi regionalnimi centri reagirati na nove izzive sedanjosti. Po desetletjih mrtvila, ko v javno infrastrukturo in podobo mesta ni bilo vlagano skoraj ali celo čisto nič, se je od leta 1995 naprej sprožil ciklus, ki spreminja podobo in način funkcioniranja mesta. Prvo jedro prenove so bile zazidave okrog tržnice – Poslovni Center, Tržnica in nova Pošta. Drugo jedro se je organiziralo okrog katoliške cerkve in ob Gregorčičevi ulici. Izdelan je bil nov zazidalni načrt za samo jedro mesta, novo podobo dobiva ul. Štefana Kovača, izdelani so bili predlogi funkcioniranja prometa v centru mesta.

Stanje urbanega nereda na lokaciji med Slomškovo in Zvezno poskušamo prekiniti s predlogom projekta z mešanico programov, ki vsak po svoje prispeva k mestotvornosti. Programsko shemo Urbanega Centra sestavimo iz javnih lokalov v pritličju, stanovanjskega objekta vzdolž ob avtobusni postaji in iz poslovnega stolpa na zahodnem robu kompleksa. S tem spodbudimo aktivnosti v prostoru čez cel dan – poslovna dejavnost prvi del dneva, stanovanjski programi kažejo aktivnost v drugi polovici dneva, javni lokali v pritličju združujejo aktivnosti obeh programskih sklopov čez cel dan.

Na skupno garažo postavljamo tri sklope, ki nagovarjajo zunanje urbane ambiente, med sabo pa ustvarjajo novega, bolj intimnega, namenjenega poslovnemu in stanovanjskemu programu. Sredi mesta se ustvari zavetje, ki je sicer prehodno, se pa dinamika vseeno ustali in stanovalcem ter uporabnikom poslovnega programa nudi tudi nekaj miru. Urbana shema je odsev sedanjih prostorskih zakonitosti. Z višinskim poudarkom naslavljamo bodoči rondo Slomškova – Kocljeva. Ta poudarek se višinsko poveže tudi z vertikalnimi gabariti Kocljeve ulice in ji da primerni zaključek. Proti vzhodu se poudarek spusti in pod streho se uredi pritlične lokale, ki tvorijo smiselno urbano komunikacijsko shemo. Na zzhodni strani kompleksa se predvidi objekt z javnim pritličjem in štirimi stanovanjskimi etažami. Objekt na vzhodno stran nagovarja odprt prostor sedanje avtobusne postaje, ki bo upamo kmalu postal lep mestni trg.

V dveh stanovanjskem objektu se uredi 49 novih stanovanj pretežnih velikosti od 60-80 m2, so pa tudi manjša in v zgornji etaži tudi večja s prostornimi terasami. Skupna površina stanovanj je 3.550m2. V pritličju se uredi 1.702 m2 javnih lokalov s poslovnimi, trgovskimi in storitvenimi programi, v poslovni hiši je 2.620 m2 poslovnih površin. Za vse te programe v kleti zagotavljamo 146 parkirnim mest in ustrezno število shramb ter arhivov.


IMO-REAL D.O.O., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota :: T: +386 2 53 49 840 :: F: +386 2 53 49 830 :: E: info@imo-real.si | ©2009 IMO-REAL d.o.o.