Novi projekti

Poslovni kompleks v obrtni coni Slovenska Bistrica

Slovenska Bistrica

Znotraj območja trgovsko-obrtne cone v Slovenski Bistrici, se predvideva gradnja kompleksa poslovnih objektov.

opis projekta

Znotraj območja trgovsko-obrtne cone v Slovenski Bistrici, se predvideva gradnja kompleksa poslovnih objektov.

Trgovsko-obrtna cona Slovenska Bistrica se v zadnjih letih zelo hitro razvija in izgrajuje. Poleg trgovskega centra je znotraj območja zgrajenih že več poslovnih objektov. Celotno območje je infrastrukturno urejeno. Parcela, na kateri je predvidena gradnja kompleksa poslovnih objektov, na severni strani meji na zemljišče, na katerem se bo v naslednjih letih razvijalo izobraževalno središče. To daje predvidenemu kompleksu še dodatne možnosti za morebitno ureditev vsebin, ki bi dopolnjevale predvidene izobraževalne dejavnosti.

Gradnja niza treh poslovnih objektov se predvideva ob osrednji prometnici skozi območje. Objekti se bodo s skupnim cestnim priključkom navezovali na to prometnico. Vsak objekt bo zase predstavljal zaključeno celoto, vključno s pripadajočimi zunanjimi površinami (dovozi, parkirišča, zelenice). Na ta način bo omogočena fazna izgradnja kompleksa.

Predvideni objekti bodo zgrajeni v treh etažah nad zemljo (P+2). Neto površina posameznega objekta znaša 1250 m2. Namenjeni bodo prvenstveno poslovni dejavnosti. V vseh nadstropjih objekta bodo urejeni pisarniški prostori (pisarne, sejne sobe) ter sanitarije in ostali spremljajoči prostori (čajna kuhinja, kopirnica, server, arhivski prostori…). Konstrukcijska zasnova bo omogočala fleksibilnost notranjosti in s tem bodočim uporabnikom različne razporeditve notranjih prostorov in ustrezno funkcionalnost. V objektih bodo izvedene najsodobnejše inštalacije, ki bodo uporabnikom omogočale visoko udobje in ustrezne delovne pogoje (osebno dvigalo, klimatizacija, računalniško omrežje…).

Vsi trije objekti bodo enotno oblikovani, vendar bo vsak dobil svojo barvo fasade. Na ta način bodo delovali kot celota, hkrati pa omogočali uporabnikom posameznih objektov prepoznavnost in identiteto.


IMO-REAL D.O.O., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota :: T: +386 2 53 49 840 :: F: +386 2 53 49 830 :: E: info@imo-real.si | ©2009 IMO-REAL d.o.o.