Novi projekti

Poslovno skladiščni center

Murska Sobota

Objekt novega poslovno logističnega centra Murska Sobota je lociran v severni trgovsko obrtni coni, nasproti objekta BTC.

opis projekta

Objekt novega poslovno logističnega centra Murska Sobota je lociran v severni trgovsko obrtni coni, nasproti objekta BTC. Lokacija ob križiču glavne ceste in nove povezovalne ceste znotraj cone omogoča odlično dostopnost iz vseh smeri. Objekt ima 8.550 m2 koristne površine, od tega 7.397 m2 skladiščnih prostorov v pritličju. Pisarniške povšine in sekundarni prostori so organizirani v dveh etažah, 370 m2 v pritličju in 389 m2 v nadstropju.


IMO-REAL D.O.O., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota :: T: +386 2 53 49 840 :: F: +386 2 53 49 830 :: E: info@imo-real.si | ©2009 IMO-REAL d.o.o.